Despre mine

Cariera si principalele repere din activitatea profesionala:

–      Prorector cu educatia si formarea continua al Academiei de Studii Economice si Profesor universitar doctor al Departamentului de Turism si Geografie, Facultatea de Business si Turism (fosta Comert), din 2012

–      Director Departament Turism si Geografie (2011-2012), Sef Catedra Turism-Servicii, Facultatea de Comert, ASE Bucuresti (2008-2011)

–      Doctor in Economie, specializarea Economia comertului si serviciilor, ASE Bucuresti (2000)

–      Membru al unor comisii internationale de doctoratUniversitatea din Lundt, Suedia (2008); Universitatea din Messina, Italia (2009-2011); Universitatea Montpellier 3, Franta; Universitatea din Toulouse, Franta (2009-2015); membru al Scolii doctorale Economie, Universitatea din Messina, Italia (din 2011)

–      Membru al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare C.N.A.T.D.C.U. (din 2011)

–      Expert CNRED (Comisia Nationala de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor), Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (din 2012)

–      Profesor invitat la” Universitatea Paul Verlaine” Metz (2011), Franţa, Universitatea „Robert Schuman” Strasbourg (2008), Franţa şi Universitatea Politehnica Cartagena, Spania (2009, 2012)

–      Cercetator stiintific in cadrul Institutului National de Cercetare si Dezvoltare pentru Turism, Ministerul Turismului, Bucuresti (1992-1994)